Perfil de Samsung

Samsung volgt een eenvoudige bedrijfsfilosofie: wij willen  talent en technologieën gebruiken om superieure producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere internationale samenleving. Samsung ziet de kwaliteit van zijn medewerkers en technologieën als een van de belangrijkste voorwaarden om dit te realiseren.


0 Compare

Compare list